ถ้ำเพชรโพธิ์ไทร เข้าวัดทำบุญ เสริมศิริมงคล

วันนี้ เราจะพา เพื่อนๆชาว FIFA55 หยุดพัก การแทงบอล และ คาสิโน ออนไลน์ ไว้สักพัก แล้วมา เข้าวัดกันค่ะ
ถ้ำเพชรโพธิ์ไทร เป็นที่พักสงฆ์ สำหรับให้ชาวบ้าน ได้เข้ามาแสวงบุญ และนั่งวิปัสสนา ภายใน ถ้ำเพชรโพธิ์
ไท
ร บริเวณทางขึ้นถ้ำ เป็นลานกว้าง มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใน

บริเวณที่พักสงฆ์ ให้ชาวบ้านที่ ไปได้กราบไหว้ ส่วนทางขึ้นถ้ำ จะเป็นบันได ที่หลวงพ่อได้ ทำขึ้นมาใหม่ ภายใน
ตัวถ้ำ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย ให้เราได้กราบไหว้ เช่นกัน บรรยากาศโดยรอบ ร่มเย็นด้วยต้นไม้ เงียบสงบ และบริ
เวณภายในถ้ำ มีหินงอก หินย้อยสวยงาม

ถ้ำเพชรโพธิ์ ไทร
เที่ยววัดถ้ำเพชรโพธิ์ไทร

เ มื่ อ เ ดิ น เ ข้ า ไ ป ใ น ถ้ำเพชรโพธิ์ไทร เ ร า จ ะ รู้ สึ ก ไ ด้ เ ล ย ว่ า

ข้างในเย็นสบายมาก และสำหรับ ถ้ำเพชร โพธิ์ไทร แห่งนี้ ยังเป็นที่นับถือของชาวบ้าน ในละแวกนี้ และทางวัด
ก็ได้รับเลี้ยง สุนัขจรไว้มากมาย ซึ่งบางครั้งก็มีคนนำมาฝาก หรือเป็น สุนัขที่โดนนำมาปล่อย หลังจากที่ได้ไป
วัด นี้มาหลายครั้งจึงได้ทราบว่าหลวงพ่อ พระในวัด เป็นคนหาอาหารให้สุนัขกินเอง จึงได้มีโอกาสชวนเพื่อนๆ
ซื้อหัวอาหาร และนำไปถวาย หลวงพ่อบอกว่า ที่วัดพยายามทำหมันสุนัข ที่อยู่ในวัดเพื่อให้เขา ไม่ออกลูกมา
เยอะมากจนเกินไป ทั้งนี้ทางวัดยังมีการรับไถ่ชีวิต โคกระบืออีกด้วย ซึ่งถ้าใครอยากทำบุญเล็ก หรือบุญใหญ่
ก็สามารถ พากันมาได้ที่ ถ้ำเพชร โพธิ์ไทร แห่งนี้

สำ ห รั บ ก า ร เ ดิ น ท า ง ม า

ถ้ามาจากจังหวัด สระแก้ว มุ่งหน้าไปทางอำเภอคลองหาด ผ่านอำเภอ เขาฉกรรณ์ อำเภอวังน้ำเย็น จากนั้นเลี้ยวซ้ายไปทางอำเภอ คลองหาด ซึ่งจะบรรจบเส้นทางหลวงหมายเลข 3395 อยู่ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 42 อยู่เยื้อง ๆ ปากทางเข้า องค์การบริหารส่วนตำบล คลองไก่เถื่อน จากนั้นขับเข้าไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร ก็จะพบกับที่พักสงฆ์ ถ้ำเพชร โพธิ์ไทร เชื่อว่าหลายๆคนได้ลองมาสักครั้งนึงแล้วคงอยากมาที่นี่อีก

เ ว็ บ ไ ซ ด์ เ พื่ อ น บ้ า น เ กี่ ย ว กั บ บ ท ค ว า ม ท่ อ ง เ ที่ ย ว  > > Annapurnatraveltours

ก ลั บ สู่ ห น้ า ห ลั ก เ ว็ บ ไ ซ ด์ เ พื่ อ อ่ า น บ ท ค ว า ม อื่ น > > Ankaraozgunemlak