พาเที่ยวอุทยานปราณบุรี พร้อมชมความเป็นธรรมชาติ

เตรียมกระเป๋า พาเที่ยวอุทยานปราณบุรี ชมดอกไม้ นานาพันธุ์

วันนี้ FIFA55 จะชวนเพื่อน ๆ พาเที่ยวอุทยานปราณบุรี เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติกัน ในเเนวที่เป็นการชมป่าชายเลน และพักผ่อน บนหาดทรายขาว  ที่หลาย ๆ คนรู้จักกันดีใน ชื่อของอุทยานปราณบุรี สำหรับสถานที่ ท่องเที่ยวแห่งนี้เป็นสถานที่ เป็นธรรมชาติ ที่หลากหลาย ที่มีเส้นทางการศึกษาพรรณไม้ และดูนก ดูไม้ในป่าชายเลน มีการล่องเรือเที่ยว คลองและมี การพักผ่อน ใต้ร่มไม้ร่มสน ชายทะเล สำหรับ สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ จะมีที่ ให้เรากางเต็นท์นอน แต่ต้องนำเต็นท์มาเอง และสำหรับใครที่ไม่สะดวก ก็จะมีบ้านพัก มีร้านอาหาร แถมยังมีเรือหางยาว ให้เที่ยวแม่น้ำปราณบุรี แบบระบบ นิเวศป่าชายเลน กันอีกด้วย ชายฝั่งเป็นแหล่งขยายพันธุ์สัตว์น้ำ ตามธรรมชาติ และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ของประชาชน เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มี สภาพป่าชายเลนสมบูรณ์ และมีน้ำไหลผ่าน มีความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติที่ดี ที่สุดแห่งหนึ่ง รวมถึงมี ชายหาด สวยงามซึ่งกรมป่าไม้ ในสมัยนั้นได้ จัดประกาศให้ เป็นอุทยานปราณบุรีในปี พ.ศ. 2517 และอยู่ในความดูแลของ สำนักงานบริการจัดการพื้นที่ป่า อุทยานอนุรักษ์ 4 และกรมอนุรักษ์อุทยาน แห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช

พาเที่ยวอุทยานปราณบุรี
พาเที่ยวอุทยานปราณบุรี

ความน่าสนใจในการ พาเที่ยวอุทยานปราณบุรี

ส่วนความน่า สนใจของการมาเที่ยวป่าครั้งนี้ เป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์มาก มีพื้นที่ยาว 400 ไร่ทางอุทยาน ได้สร้างสะพานไม้เป็นระยะ 1 กิโลเมตร และ หอคอยเพื่อให้ศึกษา ป่าชายเลนรวม ทั้งจัดทำป้ายความรู้ต่าง ๆ ในระหว่างทาง เช่นชนิดพันธุ์ไม้ของป่าชายเลน ปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติบางอย่างในป่าชายเลน เป็นต้น ระหว่างเดินชม อาจจะเห็นสัตว์ขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลน เช่น ปลาตีน ปลาก้ามดาบ ตลอดจน นกนานาชนิด และสำหรับใคร ที่อยากไปล่องเรือคลองเก่าในแม่น้ำปราณบุรี ให้ทำการติดต่อเจ้าหน้าที่
ที่อุทยานก่อนเข้าชม ซึ่งจะมี ค่าบริการตามรายบุคคล แม่น้ำปราณบุรีเป็นแม่น้ำสายสำคัญ ที่ใหญ่ที่สุดของอำเภอปราณบุรีซึ่งมีความยาว 75 กิโลเมตร และมีต้นน้ำจาก ป่าทิพบนเขาพะเนินทุ่ง ซึ่งอยู่ในเทือกเขาตะนาวศรี จังหวัดเพชรบุรี ได้ไหลผ่านเทือกเขาตะนาวศรี และ เมืองปราณบุรีออก ทะเลอ่าวไทยที่ ปากน้ำปราณบุรี ซึ่งเป็นที่ ตั้งของหมู่บ้าน
ชาวประมงขนาดใหญ่ ของประจวบคีรีขันธ์ จึงมีการสร้าง เขื่อนปราณบุรี กั้นลำน้ำจึงเกิดเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และมีทิวทัศน์ที่สวยงาม จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง ของอำเภอนั่นเอง นักท่องเที่ยวสามารถ นั่งเรือลัดเลาะไปตามแม่น้ำปราณบุรี เพื่อชมทิวทัศน์ชม จุดสวยงาม ของเขาเจ้าแม่เที่ยวหมู่บ้าน
ชาวประมงและ ชมการล่องเรือหาปลาตามลำน้ำ

นอกจากนี้ยังชมระบบนิเวศในป่าชายเลนอีกด้วย

และส่วน หาดปานคีรีเป็นหาดทรายสีขาว มีน้ำทะเลสีใส จะมีความยาวกว่า 3 กิโลเมตร ชายหาดบริเวณ ที่ทำการ อุทยานใกล้ปากน้ำปราณบุรี ร่มรื่น จากปากน้ำปราณ ฯ จนไปถึงสุดหาด ที่เชิงเขาทุ่งทรายใหญ่ จะมีโรงแรมและ รีสอร์ทตั้งอยู่ ให้นักท่องเที่ยว ได้เข้าไปพักกัน หากเพื่อน ๆ คนไหนต้องการ ชื่นชม ธรรมชาติ ก็สามารถ ไปสัมผัสกันได้เลย สะดวกสบาย ทุกอย่างทั้ง ที่พัก และที่เที่ยวรับรอง ถ้าได้ไปรับรองว่า จะต้องติดใจ ขอที่ชอบเที่ยว แบบธรรมชาติ แน่นอน

ติ ด ต า ม  บ ท ค ว า ม อื่ น ๆ ไ ด้ ที่ http://ankaraozgunemlak.com
เ ว็ บ ไ ซ ต์ เ พื อ น บ้ า น

ja-maica.com