เที่ยวงานประจำปี บุรีรัมย์

งานประเพณี ขึ้นเขาพนมรุ้ง

เที่ยวงานประจำปี เป็นเวลากว่า 26 ปีมาแล้ว ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5ของทุกปี นั้นจะอยู่ในช่วงเวลาปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน ชาวบุรีรัมย์ส่วนใหญ่มักจะทราบและจดจำได้ดีว่าเป็นช่วงเวลาที่จังหวัดบุรีรัมย์นั้นจะมีงานสำคัญและยิ่งใหญ่ประจำปี เป็นงานระดับประเทศที่หลายคนตั้งหน้าตั้งตารอ และงานนั้นก็คือ ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง

เที่ยวงานประจำปี

ปราสาทหินพนมรุ้ง ถือเป็นโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์เป็นศาสนสถานขนาดใหญ่ สร้างขึ้นเนื่องในศาสนาพราหมณ์ ลัทธิไศวนิกาย ตามเรื่องราวประวัติศาสตร์กล่าวว่า ในสมัยที่ อาณาจักรขอมมีศูนย์กลางอำนาจอยู่ที่เมืองยโสธรปุระ เมืองยโสธปุระนี้มีความสัมพันธ์อยู่กับเมื่องหนึ่งในภาคอีสาน ชื่อว่า เมื่อง มหิธรปุระ ทั้งสองเมื่องต่างมีราชวงค์ปกครองเมื่องควบคู่กันเรื่อยมา เมื่องยโสธรปุระมีราชวงค์ชือว่า อาทิตยวงค์ ส่วนมืองมหิธรปุระมีราชวงค์ชือว่า จันทรวงศ์

ราชวงค์ทั้งสองเกี่ยวดอกเป็นเครือญาติกัน และบางครั้งก็จะมีการต่อสู็กันบ้าง จนเมื่อพระเจ้าสุริยวรมัน เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์ในช่วงระหว่างการรบพุ่งกันอยู่ ได้สำเร็จโทษพระปิตุลาตาย แต่พระนางภูปตินทรลักษมีเทวี ชายาของพระปิตุลา และบุตรชายคือ นเรนทราทิตย์ ได้รับการไว้ชีวิต แต่เพื่อความปลอดภัย นเรนทราทิตย์

ผู้ซึ่งได้ชื่อว่ามีรูปเป็นทรัพย์มีรูปโฉมงดงาม มีความกล้าหาญ และมีความสามารถยิงธนูได้โดยที่ไม่ต้องเล็ง ต้องเสด็จหนีราชภัย ถือเพศพรหมจรรย์ไปบำเพ็ญภาวนา บวชเป็นฤาษีอยู่ในถ้ำ บนภูเขาใหญ่ และสร้างปราสาทหินเขาพนมรุ้ง ขึ้น เชื่อกันว่ามีการวางผังก่อสร้างในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 โดยใช้วิธีเล็งแนวจากดวงอาทิตย์ให้ตรงกับประตูทั้ง 15 ช่อง มีหลักฐานเป็นรอยบากไว้เป็นเส้นตรงยาวและกากบาทขนาดเล็ก

เที่ยวงานประจำปี

เที่ยวงานประจำปี จุดเด่นของ ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง

คือ เป็นวันที่สามารถมองเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นผ่านทั้ง 15 ช่อง ประตูเป็นแนวเดียวกัน ซึ่งตลอดทั้งปีจะสามารถเห็นได้เพียงวันเดียวเท่ากัน สำหรับการจัด งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปี
ไดีมีการเตีรยมการเพื่อความสมบูรณ์แบบ ด้วยการใช้ตัวละครเรื่องนาคีมาเป็นธีมเสริมในการจัดงานเพื่อให้ทันสมัยและเข้ากับสถานการณ์การท่องเที่วในปัจจุบัน ดังนั้นเราจึงจัดให้มีการแสดง แสง สี เสียง สื่อผสม และการแสดงจินตนฤมิตรชุด เจิดแจรงเแสงศรัทธา พนมรุ้งมหาเทวาลัย ซึ่งเป็นการแสดงสื่อผสม แสง สี เสียง เล่าเรื่องเกี่ยวกับอุทยานประวิตศาสตร์พนมรุ้ง และที่พิเศษไปกว่านั้น คือ จังหวัดบุรีรัมย์ของเราได้รับเกียรติจาก จาก ดารานักแสดง ณฐพร เตมีย์รักษ์ (คุณแต๊ว) นักแสดงในเรื่องนาคี มาร่วมงานแสดงในงานอีกด้วย