เที่ยวงานประจำปี

เที่ยวงานประจำปี บุรีรัมย์

งานประเพณี ขึ้นเขาพนมรุ้ง เที่ยวงานประจำปี เป็นเวลากว่า 26 ปีมาแล้ว ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5ของทุกปี นั้นจะอยู่ในช่วงเวลาปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน ชาวบุรีรัมย์ส่วนใหญ่มักจะทราบและจดจำได้ดีว่าเป็นช่วงเวลาที่จังหวัดบุรีรัมย์นั้นจะมีงานสำคัญและยิ่งใหญ่ประจำปี เป็นงานระดับประเทศที่หลายคนตั้งหน้าตั้งตารอ และงานนั้นก็คือ ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ปราสาทหินพนมรุ้ง ถือเป็นโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์เป็นศาสนสถานขนาดใหญ่ สร้างขึ้นเนื่องในศาสนาพราหมณ์ ลัทธิไศวนิกาย ตามเรื่องราวประวัติศาสตร์กล่าวว่า ในสมัยที่ อาณาจักรขอมมีศูนย์กลางอำนาจอยู่ที่เมืองยโสธรปุระ เมืองยโสธปุระนี้มีความสัมพันธ์อยู่กับเมื่องหนึ่งในภาคอีสาน ชื่อว่า…